Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Samorząd

Treść strony

Samorząd terytorialny

Zgodnie z art. 163 Konstytucji RP z 1997r. samorząd terytorialny „wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych”.
Istotą samorządu terytorialnego stanowiącego jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez społeczność lokalną (gminy, powiatu lub województwa). Jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną, przysługuje im też prawo własności i inne prawa majątkowe.
Samorząd terytorialny jest więc z zasady niezależny od administracji rządowej. Nadzór nad samorządem sprawuje premier i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych - regionalne izby obrachunkowe. Samorząd działa w granicach państwa i zgodnie z obowiązującym prawem.
W Konstytucji RP Z 1997 r. samorząd określony jest jako „wspólnota ludzi istniejącą z mocy prawa i obejmującą ogół mieszkańców jednostki terytorialnej” (art. 16 ust.1).

Organy samorządu terytorialnego to:
  • Rada Gminy
  • Rada Powiatu
  • Sejmik Wojewódzki
    i odpowiednio wójt (burmistrz lub prezydent miasta), starosta lub marszałek.

Terytorium Polski podzielone jest obecnie na 16 województw, 373 powiaty oraz 2 478 gmin. Samorządy gmin, powiatów i województw wykonują zadania publiczne we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Samorządy wykonują zadania własne i zlecone. Zadania własne gminy to najprościej mówiąc te, które służą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Jeśli chodzi o zadania zlecone to samorządy wykonują je nie we własnym imieniu, lecz w imieniu administracji rządowej. Zadania zlecone mogą mieć charakter obowiązkowy i nakładane są na samorząd w drodze ustawy.

drukuj (Samorząd terytorialny)

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952790

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.