Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Zgłaszanie Szkód i Awarii

Treść strony

Zgłoszenia w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry

Burmistrz Mszczonowa informuje, iż zgodnie z art. 126  ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), za szkody wyrządzone
w gospodarstwach rolnych przez bobry odpowiada wyłącznie Skarb Państwa.

Chcąc uzyskać odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry, należy złożyć wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony  Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa.

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia sprawy:

1)wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).

Można również dołączyć dokumentację fotograficzną.

Ponadto  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska na podstawie art. 56 ww. ustawy, może zezwolić w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową na odstępstwo od zakazów niszczenia siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania oraz umyślnego przemieszczania z miejsc regularnego przebywania, na inne miejsca. 

 

Dokumenty wymagane do rozpatrzenia sprawy:

1) wniosek o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na      odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną;

 2) oryginał potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł.

KONTAKT:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
tel.: 22 556-56-00, fax: 22 556-56-02
e-mail: rdos.warszawa@rdos.gov.pl

Odpowiednie wnioski można pobrać ze strony internetowej: www.bip.warszawa.rdos.gov.pl z zakładki Jak załatwić sprawę

« Wstecz

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952841

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.