Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Pytania i odpowiedzi

Treść strony

PYTANIE/PROBLEM

Nauczyciele nadal muszą pracować za darmo, mimo uchylenia przez MEN rozporządzenia o tzw. godzinach karcianych, a dyrektor tłumaczy, że nauczycieli obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Czy radca prawny w urzędzie może wyjaśnić ten problem? Nauczyciele mają 40-godzinny tydzień pracy, ale praca nauczyciela to również sprawdzanie klasówek, uczestnictwo w szkoleniach, zebraniach, dniach otwartych, doskonalenie zawodowe, obowiązkowy udział w uroczystościach państwowych, mszach w kościele, wycieczkach, przygotowanie do zajęć i wiele innych czynności. Nauczyciele nie mają obowiązku ewidencjonować swojego czasu pracy i powyższe czynności mogą wykonywać w dowolnym czasie i miejscu. Proszę napisać jakie jest stanowisko organu prowadzącego w tej sprawie. Pozdrawiam.

[2018-11-10]

ODPOWIEDŹ

Ewa Zielińska, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mszczonowie

Szanowny Panie/ Szanowna Pani lulu, W odpowiedzi na zadanie pytanie informuję, że czas pracy nauczycieli reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. 2018 poz. 967 z późn. zm.). Zgodnie z art. 42 ust. 1 Karty Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel ma obowiązek realizować nie tylko zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, przygotowywać się do zajęć, samokształcić i doskonalić zawodowo, uczestniczyć w radach pedagogicznych, ale również realizować inne zajęcia (takie jak dodatkowe zajęcia pozalekcyjne realizowane zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów zdolnych, czy też zajęcia rozwijające umiejętności) oraz czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela). Co więcej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. 2018 poz. 1133) jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela jest realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952857

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.