Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Pytania i odpowiedzi

Treść strony

PYTANIE/PROBLEM

Dzień dobry Chciałbym zapytać czy firma odbierająca odpady komunalne będzie udostępniała pojemniki na odpady, jak było to zapowiadane podczas wprowadzania nowych zasad zbierania odpadów? Pytam dlatego bo ostatni niezbyt przemyślany harmonogram zbiórki odpadów w którym między jedną a drugą zbiórką było aż 41 dni przerwy. Przy takim okresie jeszcze zbiegającym się ze świętami problem składowania przetrzymywania śmieci w gospodarstwie był nadzwyczaj uciążliwy, a na dodatek panowały dość wysokie temperatury jak na okres zimowy co podwajało kłopot Nawet chyba Powiatowy Inspektor Sanitarny nie brał aż tak długiego okresu pod uwagę wydając pozytywną opinię w tamtym roku. Dodam ze ceny pojemników powoli wracają do normy z przed wprowadzenia ustawy śmieciowej A jeśli nie jest planowane doposażanie w pojemniki, to chciałbym zapytać czy odpady będzie kiedyś odbierał samochód przystosowany do opróżniania pojemników i wtedy byłby sens zakupu pojemników indywidualnie

[2014-01-21]

ODPOWIEDŹ

Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej

Ustawa z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391 ze zm.), w art. 5 ust. 1, stanowi iż właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów, może przejąć na siebie gmina, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli rada gminy podejmie stosowna uchwałę. W uchwale Nr XXXII/247/13Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 7 marca 213r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mszczonów w § 5 pkt 5 określono, iż gmina w zamieszkałych nieruchomościach zagrodowych i jednorodzinnych, przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia mieszkańców w worki do segregacji odpadów, a w zamieszkałych nieruchomościach wielorodzinnych – w pojemniki do segregacji odpadów. Natomiast w § 5 pkt 6 określono, iż wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady zmieszane i ulegające biodegradacji, pozostaje obowiązkiem właściciela lub zarządcy nieruchomości. W najbliższym czasie nie planuje się zmiany tych zapisów. W funkcjonującym systemie odbioru odpadów komunalnych, odpady odbierane są bez względu na to czy wystawiane są w workach czy w pojemnikach. Dotyczy to zarówno Mszczonowa, jak i terenów wiejskich Gminy Mszczonów. Właściciel nieruchomości wystawiający odpady komunalne w pojemnikach musi jedynie pamiętać aby, na pojemnik nakleić kod kreskowy. Pierwszy w 2014 roku termin wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców sołectw Wygnanka i Osuchów, przypadał w dniu 6 stycznia. Ponieważ w dniu tym obchodzone jest Święto Trzech Króli, odbiór odpadów został przesunięty na najbliższy możliwy termin.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952859

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.