Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Pytania i odpowiedzi

Treść strony

PYTANIE/PROBLEM

Witam serdecznie!

Wraz z mężem chcemy pobudować dom jednorodzinny. Posiadamy działkę w miejscowości Chudolipie, o numerze 97/1. Niestety działka, to las, należący do Lasów Państwowych. Wobec tego chcielibyśmy złożyć wniosek do Lasów Państwowych o wyłączenie części gruntów z produkcji leśnej na rzecz budowy domu (wyłączenie do 500m2 działki). Zaczynamy właśnie kompletowanie potrzebnej w tym celu dokumentacji. Niestety na terenie na którym znajduje się działka nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, wobec tego, wg. wytycznych Lasów Państwowych, będziemy potrzebowali albo ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy albo decyzję inwestycji celu publicznego. Proszę mi powiedzieć, który z tych dokumentów moglibyśmy w urzędzie uzyskać i oczywiście jaki konkretnie wniosek musimy złożyć? Nie wiemy, czy jest konkretny formularz wniosku do wypełnienia, czy taki wniosek w całości musimy skonstruować sami? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź w tej kwestii, za co z góry dziękuję.

Sylwia Prus

[2021-02-27]

ODPOWIEDŹ

Małgorzata Kusiak Wydział Rozwoju Gospodarczego

Działka o nr ew. 97/1 w miejscowości Chudolipie jest własnością prywatną /zgodnie z ewidencją/ a nie Lasów Państwowych.

Jakakolwiek inwestycja przewidziana do realizacji na gruntach leśnych, zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne.

Zmiana lasu na użytek rolny /zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o lasach/ jest dopuszczalna w przypadkach szczególnie uzasadnionych potrzeb właścicieli lasów.

Decyzję – gdy las jest prywatny - wydaje starosta na wniosek właściciela. Wniosek trzeba dobrze umotywować i dołączyć odpowiednie załączniki (m.in. wyrysy z map). Urzędnik starosty oceni jakość drzewostanu i oceni, czy warunki na działce rokują, że utrzyma się tam las. Następnie wyda stosowną opinię, z którą trzeba się udać do tzw. klasyfikatora (kwalifikatora) gruntów - listę osób wykonujących ten zawód powinno podać starostwo. Klasyfikator sporządzi operat z oceną gleboznawczą gruntu. Operat trzeba złożyć w starostwie, które wyda decyzję o przekwalifikowaniu działki.

Na danym terenie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego dopiero po przekwalifikowaniu na teren rolny można wystąpić do gminy o decyzję o warunkach zabudowy na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ale będzie ona pozytywna w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające do tego, by przeprowadzić budowę;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc w 2003 r.

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Można również zmienić przeznaczenie uchwalając plan zagospodarowania przestrzennego, który musi być zgodny z obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  W obowiązującym Studium Gminy Mszczonów działka ta jest określona jako obszary lasów.        

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952857

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.