Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Pytania i odpowiedzi

Treść strony

PYTANIE/PROBLEM

Panie Burmistrzu! Dostałam dzisiaj przy okazji odbioru śmieci informację o opłatach za rok 2020 dla domów jednorodzinnych. Staramy się żyć ekologicznie, odpady z kuchni kompostujemy, mamy filtry do wody, więc nie kupujemy butelkowanej wody, nosimy siatki na zakupy, żeby nie generować śmieci z użytych reklamówek plastikowych. W związku z tym dosyć krzywdząca jest dla naszej 4-osobowej rodziny opłata 100zł miesięcznie za śmieci, jezeli czasem w ogóle nie mamy co wystawić. Moje pytznie dotyczy tego, czy mozna w takich przypadkach oddawać śmieci płacąc za kilogram w PGKiM?, czy może można wozić samemu na śmietnik?, a może istnieją jakies inne sposoby na takie przypadki jak nasze, np. czy gmina dopuszcza podpisanie umowy z przedsiębiorcą prywatnym zajmującym się zbiórką odpadów?

[2020-01-07]

ODPOWIEDŹ

Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 210 ze zm.) w art. 6c ust. 1 nakłada na gminy obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Oznacza to, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych z mocy prawa są objęci systemem odbioru odpadów komunalnych zorganizowanym przez gminę, w której mieszkają. Nie podpisują zatem ani z Gminą, ani z żadnym przedsiębiorcą umowy na odbiór odpadów komunalnych i nie mogą odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym przekazywać innym podmiotom.

Dotychczas  obowiązujące stawki opłat nie były zmieniane od 2015 roku i wynosiły - 10 zł miesięcznie od osoby w przypadku kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 20 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkałej, w przypadku kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Umowa z wykonawcą odbierającym odpady komunalne skończyła się 31.12.2019r. Dlatego odpowiednio wcześniej został ogłoszony nowy przetarg na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, z terminem realizacji umowy od dnia 01.01.2020 r. do 31.08.2020r. Do upływu terminu składania ofert, złożona została jedna oferta tj. oferta firmy Przedsiębiorstwo Usługowe "HETMAN" s.a. na kwotę 2 097 738,00 zł brutto. W stosunku do dotychczas obowiązującej umowy jest to wzrost miesięcznej opłaty, jaką musi zapłacić Gmina przedsiębiorcy  o 164,77%

Na wzrost kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów wpływa wiele czynników niezależnych od gminy. Są to m.in. przyjmowane obecnie prawo, nakładające dodatkowe wymogi na firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów m.in. w zakresie bezpieczeństwa oraz kontroli wizyjnej. Wzrasta płaca minimalna (od 2015 o ok. 29%), wzrastają ceny paliwa (od 2015r. o ok. 29%), wzrastają ceny za energię elektryczną. Ponadto od 1 stycznia 2020r. została podniesiona opłata środowiskowa za tonę niesegregowanych odpadów zmieszanych do 270 zł netto, przy czym  jeszcze w 2013 roku, kiedy gminy wprowadzały system opłata ta wynosiła nieco ponad 115 zł.  Problemem jest również zwiększający się strumień odpadów, co przy bardzo małej liczbie instalacji do zagospodarowania odpadów, w szczególności składowisk, prowadzi do drastycznego wzrostu cen. W 2015r. cena za przyjęcie do instalacji tony niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu gminy Mszczonów wynosiła 275 zł netto, a od 1 lipca 2019r. cena ta wynosi 610,00 zł netto.  Dodatkowo w bardzo istotny sposób na całą tę sytuację  wpływa wprowadzenie przez Chiny - największego importera odpadów - embarga na odpady z Europy.

Wszystko to jest kosztem, który muszą brać na swoje barki firmy, a pośrednio też gminy i mieszkańcy. Wpływa to na rosnące ceny ustalane przez operatorów, odbierających odpady, co przekłada się na ceny oferowane w przetargach.

Jednocześnie informuję, iż właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać  z częściowego zwolnienia w wysokości 2 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Aby jednak to zwolnienie przysługiwało, trzeba złożyć nową deklarację i wszystkie bioodpady powstające w gospodarstwie domowym, zagospodarowywać w kompostowniku.

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952859

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.