Kontakt

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów
centrala: +48 46 858 28 20
e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl

Kalendarz

29.12.2021

Imieniny

Tomasza, Dominiki, Dawida

Wyszukiwarka

Nawigacja

  • Pytania i odpowiedzi

Treść strony

PYTANIE/PROBLEM

Dzień Dobry,

Szanowny Panie Burmistrzu ponawiam swoje pytanie z dnia 21.03.2021r, zgodnie z uchwałą nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim w latach 2021-2026 na terenie Gminy Mszczonów powinny zostać wymienione  1252 kotły na paliwa stałe- na czym będzie polegał takowy program, czy nasza Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach programu STOP SMOG. Czy można uzyskać informację jakie programy wsparcia w powyższym temacie są prowadzone a jakie są planowane dla mieszkańców.

Wśród zapisów uchwały znalazł się także nakaz prowadzenia przez Gminę kontroli palenisk. Kontrolę należy prowadzić z zwiększoną intensywnością w okresie grzewczym ( październik-kwiecień) głównie w miejscach w których istnieje prawdopodobieństwo spalania nieekologicznych paliw , eksploatowania bezklasowego źródła ciepła bądź niewłaściwego eksploatowania. Jaki jest plan w naszej Gminie w tym temacie czy będą przeprowadzane takie kontrole kto je będzie wykonywał, ile takich kontroli zostało już wykonanych we wskazanym okresie, gdzie można zgłaszać prośbę o taka kontrolę. Pytam gdyż do tej pory na takie zgłoszenia Gmina kierowała mieszkańców do Policji a zgodnie z zapisami uchwały leży to w obowiązkach gminy. Dodatkowo usprawnieniem winien być dokonany w naszej gminie spis energetyczny i na jego podstawie chyba łatwo jest wytypować miejsca do powyższych kontroli, oczywiście jeżeli nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego gołym okiem a mam na myśli wydobywający się często w naszym mieście czarny dym z kominów. Pozdrawiam 

[2021-04-25]

ODPOWIEDŹ

Renata Wolak Wydział Gospodarki Gminnej

W odpowiedzi na zapytanie skierowane drogą mailową, uprzejmie informuję, iż w Gminie Mszczonów realizowany jest program dofinansowań, w ramach którego, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 22 sierpnia 2018r. NR LV/407/18 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Gminy Mszczonów oraz sposobu jej rozliczenia, z budżetu Gminy, udzielane są dotacje na dofinansowanie zadań w zakresie modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieca węglowego na kocioł gazowy, elektryczny, olejowy, zgazowujący drewno (holzgas) lub pompę ciepła. Dotacja udzielana jest w wysokości do 50% poniesionych kosztów zakupu nowego źródła ciepła, ale nie więcej niż:

-4 000 zł dla kotłów gazowych, elektrycznych, olejowych, zgazowujących drewno,

-8 000 zł dla pomp ciepła.

W ramach podpisanego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie (pok. nr 11) funkcjonuje Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, w którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące programu oraz wypełnić i złożyć niezbędny wniosek.

Gmina Mszczonów nie przystąpiła do programu STOP SMOG.

W 2020r. Gmina Mszczonów, w ramach pozyskanej dotacji z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza, przeprowadziła inwentaryzację wszystkich źródeł ciepła. Dane te stanowią podstawę do dalszych, obecnie podejmowanych działań.

Mieszkańcy Gminy są na bieżąco informowani o obowiązkach wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r.  w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw  (Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 960) oraz uchwały nr 115/20 w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Informacje te są zamieszczane w na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, wysyłane do sołtysów, z prośbą o informowanie mieszkańców sołectwa, publikowane w Merkuriuszu Mszczonowskim, w postaci krótkich wiadomości – przesyłane sms-em osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie z Gminy takich powiadomień.

Niezależnie od powyższego, prowadzone są kontrole spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Mszczonów. Na potrzeby prowadzenia tych kontroli Burmistrz Mszczonowa wydał w dniu 14 kwietnia 2021r.  Zarządzenie  Nr 42/24, w którym m.in. określił procedurę prowadzenia kontroli. Od początku 2021r. przeprowadzonych zostało 12 kontroli nieruchomości, w czasie których sprawdzano certyfikaty jakości węgla oraz ustalano czy nie są spalane odpady. Każdorazowo informowano mieszkańców o obowiązujących w tym zakresie przepisach i wynikających z nich zobowiązaniach. Przeprowadzone zostały także kontrole składów opału funkcjonujących na terenie Gminy, celem sprawdzenie dokumentów potwierdzających jakość sprzedawanego opału.

W odpowiedzi na prośby o interwencje kierowane przez mieszkańców oraz w oparciu o własne spostrzeżenia pracowników Urzędu, od początku roku wysłanych zostało 17 pism do właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta, z prośbą o pilne podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania szkodliwych emisji, pochodzących z nieekologicznych pieców.

Wszelkie informacje dotyczące możliwych nieprawidłowościach w tym zakresie można zgłaszać pod numerem telefonu 46 858-28-34 w godzinach pracy Urzędu.

W budżecie Gminy na 2021r zaplonowano kwotę 70 000 zł na dotacje dla mieszkańców na modernizację kotłowni. Celem ustalenia aktualnego zainteresowania mieszkańców Gminy wymianą pieców i ewentualnego oszacowania potrzebnych na ten cel środków budżetowych do 833 osób, u których zinwentaryzowano tzw. „kopciuchy”, wysłane zostały ankiety, w których mieszkańcy poproszeni zostali o wskazanie planowanego terminu wymiany pieca.

W chwili obecnej zainteresowanie wymianą pieców i pozyskaniem dotacji  na ten cel jest tak duże, że Burmistrz Mszczonowa wystąpi w najbliższym czasie z projektem uchwały  zakładającym zwiększenie tej kwoty o około 100 000 zł.

Wszyscy mieszkańcy zainteresowani możliwymi do pozyskania na ten cel dotacjami – zarówno z budżetu Gminy jak i z Programu „Czyste Powietrze” - mogą uzyskać informacje i wszelką pomoc w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie pod numerami telefonów 46 858-28-34 lub 46 858-28-36.

Podkreślić jednak należy, iż wymiana wszystkich przestarzałych nieekologicznych pieców na terenie gminy, będzie procesem trudnym i długotrwałym, głównie ze względu na brak odpowiednich środków finansowych, ale również przyzwyczajenia mieszkańców.

 

 

Newsletter

Aby otrzymywać najświeższe informacje dopisz się do naszego newslettera.

Licznik odwiedzin

7952858

Baner

Współpraca

Dane kontaktowe

Urząd Miejski w Mszczonowie
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

18° 47' 57" N 53° 13' 80" E

pokaż na mapie
centrala: +48 46 858 28 20

Sekretariat Burmistrza
tel.: 46 858 28 40, fax: 46 858 28 43

e-mail: urzad.miejski@mszczonow.pl
Poniedziałek 8.00 - 16.00
Wtorek 8.00 - 16.00
Środa 8.00 - 16.00
Czwartek 8.00 - 16.00
Piątek 8.00 - 16.00
w górę
Copyright © 2009 - 2011 - Gmina Mszczonów.
Wszelkie prawa zastrzeżone.